Kurs wspinania po drogach ubezpieczonych (sportowych) (4dniowy)