Kurs wspinania po drogach nieubezpieczonych, TRADowych (4dniowy)